Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Nestihli ste sa sčítať? Budete mať druhú šancu

Nestihli ste sa sčítať? Budete mať druhú šancu
06.04.2021 - V Novom Meste sa stále nesčítalo 7690 obyvateľov. Tí sa z rôznych dôvodov nemohli zapojiť do elektronického sčítania, ktoré sa skončilo 31. marca. Občania, ktorí sa nesčítali online, budú mať príležitosť tak urobiť v druhej fáze – v rámci asistovaného sčítania. To sa začne najskôr začiatkom mája, závisí to však od aktuálnej pandemickej situácie a rozhodnutia hygienika.
V súčasnosti nie je možné zapojiť sa do sčítania obyvateľov, o presnom termíne „asistovanej fázy“, v rámci ktorej bude možné absolvovať sčítanie osobne na zriadených kontaktných miestach, vás budeme včas informovať. Podľa aktuálnych informácií Štatistického úradu (ŠÚ) SR bude asistované sčítanie prebiehať šesť týždňov – o tom, kedy sa začne, rozhodnú ŠÚ SR, hlavný hygienik a regionálny úrad verejného zdravotníctva.
Mestská časť Bratislava-Nové Mesto v najbližších týždňoch zriadi kontaktné miesta, ktoré budú môcť obyvatelia navštíviť osobne a na ktorých ich sčítajú naši asistenti. Taktiež bude zriadené telefonické infolinky a určené termíny pre objednanie návštevy mobilného asistenta priamo v domácnosti. O podrobnostiach vás po vyhlásení asistentovaného sčítania budeme informovať na našej webovej stránke, ako aj priamo v mieste vášho bydliska.
Do elektronického sčítania, ktoré prebiehalo od 15. februára do 31. marca, sa zapojilo 39 693 Novomešťanov a Novomešťaniek z 47 383 (dáta vychádzajú z odhadovaného počtu podľa ŠÚ SR) - čo je 83,77 %. Podľa centrálneho registra obyvateľov mala k 1. januáru 2021 mestská časť Nové Mesto 47 220 obyvateľov.


Vytvorené: 06.04.2021 11:44, Borčin Ján
Hore
Hore
Hore