Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto
Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto
Junácka 1, 832 90 Bratislava
02 / 49 253 111
www.banm.sk

Návrh riešenia Urbanistickej štúdie zóny areál Palma, Bratislava

00_Text_US_Palma
01_PLM_SV
02a_PLM_KN-V1
02b_PLM_KN_V2
03a_PLM_Doprava_V1
03b_PLM_Doprava_V2
04a_PLM_VoKa_V1
04b_PLM_VoKa_V2
05a_PLM_ElektroPlyn_V1
05b_PLM_ElektroPlyn_V2
06a_PLM_Regulacia_V1
06b_PLM_Regulacia_V2
07a_PLM_Zelen_V1
07b_PLM-Zelen_V2
08_PLM_Navrh ZaD UPN BA


Vytvorené: 04.04.2022 15:39, webman