Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Národný futbalový štadión, parkovanie a doplnkové funkcie - zmena 1, na ul. V. Tagelhoffa 4 Bratislava

Názov akcie: Národný futbalový štadión, parkovanie a doplnkové funkcie - zmena 1, na ul. V. Tagelhoffa 4 Bratislava
Navrhovateľ: Národný futbalový štadión, a. s., Sasinkova 5, 811 08, Bratislava
Zámer: https://www.enviroportal.sk/sk_SK/eia/detail/narodny-futbalovy-stadion-bratislava

Konanie podľa Z. č. 24/2006 Z. z. (EIA) 

EIA

Konanie podľa Z. č. 50/1976 Zb. (stavebný zákon)
 
Územné rozhodnutie
Stavebné povolenie, stavba, infraštruktúra
Vodné stavby
Infraštruktúra
Komunikácia Bajkalská
Komunikácia ul. Viktora Tagelhoffa
Komunikácia Kalinčiakova
Komunikácia Sitno
Tréningové ihriská
Suterén, štadión
 


Vytvorené: 11.11.2019 15:10, webman
Hore
Hore
Hore