Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Narodilo sa vám bábätko? Nové Mesto obnovilo prijímanie žiadostí o finančný príspevok pre novorodencov

Narodilo sa vám bábätko? Nové Mesto obnovilo prijímanie žiadostí o finančný príspevok pre novorodencov
23.06.2020 - Mestská časť Bratislava-Nové Mesto obnovuje prijímanie žiadostí o finančnú výpomoc pri narodení dieťaťa. Vybavovanie tejto agendy bolo počas mimoriadnych opatrení súvisiacich s koronavírusom z bezpečnostných dôvodov dočasne pozastavené. Aký je postup?
  • O výpomoc môže požiadať výlučne matka dieťaťa.
  • Žiadosť si môže vytlačiť na stránke mestskej časti: https://www.banm.sk/socialne-prispevky/ a po vyplnení ju prinesie na Miestny úrad Bratislava-Nové Mesto na Junáckej č. 1 – v čase stránkových hodín v pondelok a v stredu (od 8.00 do 12.00 h, od 13.00 do 17.00 h), v piatok (od 8.00 do 12.00 h).
  • Následne je potrebné, aby matka telefonicky (telefón na vrátnici) kontaktovala pracovníka oddelenia sociálnych služieb (02/49 253 529).
  • Na stretnutí vo vyhradenom priestore vo vstupnej hale miestneho úradu mu predloží matka k nahliadnutiu jej občiansky preukaz a rodný list jej dieťaťa. Ak je rodný list dieťaťa vydaný v cudzine (s výnimkou Českej republiky), je potrebné predložiť k nahliadnutiu aj jeho úradný preklad do slovenčiny.
  • Až po skontrolovaní a overení správnosti údajov v žiadosti zo strany zamestnanca oddelenia sociálnych služieb žiadateľ podá žiadosť do podateľne miestneho úradu na prízemí (číslo dverí 6).
Po obnovení vybavovania tejto stránkovej agendy bude odpočítaný celý čas jej prerušenia od veku dieťaťa (na základe praxe ide o deti do 1 roka veku v čase podania žiadosti), ktorý je okrem trvalého pobytu matky v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto podmienkou poskytnutia predmetnej jednorazovej finančnej výpomoci.
V prípade ďalších otázok kontaktujte oddelenie sociálnych služieb: telefón 02/49 253 529, e-mail vladislava.janovicova@banm.sk.


Vytvorené: 23.06.2020 10:36, Borčin Ján
Hore
Hore
Hore