Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto
Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto
Junácka 1, 832 90 Bratislava
02 / 49 253 111
banm@banm.sk www.banm.sk

Narodenie dieťaťa

Čo vybavíte
Čo potrebujete

Ak sa dieťa narodilo v platnom manželstve Ak sa dieťa narodilo slobodnej matke Ak sa dieťa narodilo rozvedenej matke Ak sa dieťa narodilo vdove Správny poplatok (v eurách)*:
Prvý originál rodného listu sa vydáva bezplatne 0
Za vydanie duplikátu rodného listu 5

* Správne poplatky sa vyberajú na matrike v hotovosti, prevodom z účtu alebo poštovým  poukazom v zmysle zákona o správnych poplatkoch a sú príjmom mestskej časti.

Kedy vybavíte

Stránkové hodiny
  Dopoludnia Popoludní
Pondelok 8.00-12.00 13.00-17.00
Streda 8.00-12.00 13.00-17.00
Piatok 8.00-12.00  

U koho vybavíte

Viera Zámečníková – vedúca Matričného úradu
Darina Hakošová – matrikárka
Lenka Marková – matrikárka
Blanka Mocková - matrikárka
Mgr. Daniela Srnanská – matrikárka

2. poschodie, čísla dverí: 216, 217, 218, 219
telefón: 02/49253262, -263, -264, -253
fax:  02/44258883


Vytvorené: 11.01.2012 09:27, Borčin Ján