Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Nákupné centrá a reštaurácie bez nezaočkovaných. Veľký prehľad opatrení, ktoré platia v Bratislave od pondelka 22. novembra

Nákupné centrá a reštaurácie bez nezaočkovaných. Veľký prehľad opatrení, ktoré platia v Bratislave od pondelka 22. novembra
19.11.2021 - Od pondelka sa na Slovensku sprísňujú pandemické opatrenia. Vláda zaviedla tzv. lockdown pre nezaočkovaných, niektoré zmeny sa však týkajú aj zaočkovaných. Bratislava zostáva aj od 22. novembra v červenej farbe podľa covid automatu.
Nezaočkovaní tak budú môcť chodiť len do tzv. esenciálnych obchodov (napr. potraviny, lekáreň, drogéria, čerpacia stanica), nebudú však môcť navštevovať nákupné centrá či reštaurácie.
Nákupné centrá a reštaurácie budú otvorené len pre režim OP (očkovaní, s prekonaným covidom).
*Pre vstup do zamestnania bude platiť režim OTP (očkovaní, testovaní, s prekonaným covidom).  *AKTUALIZÁCIA! Účinnosť tohto opatrenia sa nezačne 22.11., posúva sa na neskôr.
Pre hromadné podujatia bude platiť režim OP pre maximálne 200 ľudí.
Aktualizovaný Covid automat, ktorý bude platiť obmedzené obdobie, bol schválený v čase mimoriadne nepriaznivej epidemiologickej situácie, ktorá sa naďalej zhoršuje, čo spôsobuje veľkú záťaž na zdravotnícky systém,“ vysvetľuje nové opatrenia Úrad verejného zdravotníctva SR.
Prinášame vám podrobné opatrenia, ktoré budú platiť v "červenej" Bratislave od pondelka 22. novembra 2021:

Hlavné zmeny v „kocke“ oproti doterajšiemu stavu:
- Režim „kompletne zaočkovaní“ sa mení na režim OP (očkovaní, prekonaní). Znamená to, že osoby, ktoré prekonali COVID-19 v období pred nie viac ako 180 dňami, budú mať rovnaké možnosti ako kompletne zaočkované osoby. Po novom sú teda stanovené režimy “OP”, “OTP” (očkovaní, testovaní, prekonaní) a “základ” (všetci, bez ohľadu na imunitný status).
- Prevádzky (mimo tzv. esenciálnych obchodov) sú pre režim OTP a základ v červenej až čiernej farbe zatvorené.
- V červenej až čiernej farbe sa pre režim OTP zavádza jednotný limit pre hromadné podujatia do počtu šesť osôb. Pre režim OP sa limity v červenej až čiernej farbe znižujú na 200, 100 a 50.
- Na návrh odborných autorít a v súlade so schváleným COVID automatom sa pod pojmom OP (očkovaní, prekonaní) rozumie:
 • osoba najmenej 14 dní po aplikácii druhej dávky vakcíny s dvojdávkovou schémou, avšak nie viac ako jeden rok po aplikácii poslednej dávky
 • osoba najmenej 21 dní po aplikácii prvej dávky vakcíny s jednodávkovou schémou, avšak nie viac ako jeden rok po aplikácii poslednej dávky
 • osoba najmenej 14 dní po aplikácii prvej dávky vakcíny, ak bola prvá dávka podaná v intervale do 180 dní od prekonania COVID-19, avšak nie viac ako jeden rok po aplikácii poslednej dávky
 • osoby, ktoré prekonali COVID-19 pred nie viac ako 180 dňami a mali ho potvrdený RT-PCR testom
 • deti do 12 rokov po prekonaní COVID-19 pred nie viac ako 180 dňami - potvrdenie vydá pediater aj na základe pozitívneho výsledku antigénového testu vykonaného do 15. novembra 2021
 • osoby, ktoré prekonali COVID-19 pred viac ako 180 dňami a boli zaočkovaní jednou dávkou vakcíny podanej do 180 dní od prekonania ochorenia
 • deti do 2 rokov veku;
 • deti od 2 do 12 rokov a 2 mesiace s negatívnym výsledkom antigénového testu (platný 48 hodín od odberu) alebo PCR/LAMP testu (platný 72 hodín od odberu)
OBCHODY A SLUŽBY
Tzv. neesenciálne prevádzky budú otvorené len v režime OP.
Za esenciálne obchody a služby sa považujú:
 • Liečebné kúpele a kúpeľné liečebne poskytujúce služby pacientom na základe predpisu lekára
 • Prevádzky verejného stravovania vrátane trvalých stánkov, ktoré vydávajú jedlá a nápoje zabalené na odber so sebou alebo prostredníctvom donášky
 • Predajne potravín (vrátane ambulantného predaja)
 • Predajne drogérie
 • Lekárne, predajne a výdajne zdravotníckych pomôcok, očné optiky vrátane vyšetrenia zraku
 • Predajne novín a tlačovín
 • Predajne s krmivom pre zvieratá a veterinárne ambulancie
 • Výdajné miesta tovarov zakúpených na diaľku, vrátane príjmu reklamácií
 • Zásielkový predaj tovarov
 • Výdaj, vrátenie a reklamácia tovaru prostredníctvom balíkomatov a podobných zariadení
 • Predajne náhradných dielov pre motorové vozidlá, odťahové služby
 • Prevádzky telekomunikačných operátorov
 • Prevádzky poštových, bankových a iných finančných, poisťovacích a leasingových služieb
 • Knižnice
 • Práčovne a čistiarne
 • Čerpacie stanice
 • Pohrebné služby, prevádzky pohrebísk a krematórií
 • Služby technickej a emisnej kontroly, zberné miesta pre príjem žiadostí na vydanie tachografických kariet
 • Oprava a servis elektroniky, strojov a iných zariadení
 • Taxislužby
 • Advokáti, notári, exekútori, správcovia konkurznej podstaty, mediátori, dražobníci, rozhodcovia, znalci, tlmočníci a prekladatelia
 • Kľúčové služby
 • Zberné dvory
 • Obchodné miesta sieťových odvetví (elektrina, voda, plyn)
 • Služby dlhodobého ubytovania a karanténneho ubytovania
 • Predajne obuvi a oblečenia
 • Predajne domácich a záhradkárskych potrieb
 • Prevádzky poskytujúce liečebno-pedagogickú intervenciu alebo terapiu osobám so zdravotným postihnutím
 • Nekryté alebo čiastočne kryté trhoviská s predajom sadeníc, kvetov, zeleniny, ovocia, potravín: musia zabezpečiť jednosmerný pohyb zákazníkov, regulovaný vstup a výstup, vzdialenosť predajných miest 2 metre od seba
 • Závodné, školské a podobné kuchyne a jedálne
Kapacitné obmedzenia v prevádzkach obchodov a služieb:
 • OP: 1 zákazník na 15 metrov štvorcových
 • Základ a OTP: iba esenciálne obchody a služby, 1 zákazník na 25 metrov štvorcových

TAXISLUŽBY
 • Najviac dve osoby v jednom rade vrátane vodiča, povinné rúško a pravidelné vetranie, po každom zákazníkovi dezinfekcia priestorov pre zákazníkov (dezinfekčným prostriedkom s virucídnym účinkom)
UMELÉ KÚPALISKÁ
 • OP: 50 % kapacity
 • OTP: zakázané
 • Základ: zakázané
LANOVKY
 • Vleky/lanovky, teda nie uzatvorené kabínky, sú otvorené pre osoby v režime OP a OTP vo všetkých farbách Covid semaforu.
 • Kapacitné obmedzenia sa týkajú iba kabínkových lanoviek:
OBCHODNÉ DOMY
 • Otvorené len pre OP, uzatvorenie sedacích sekcií a detských kútikov
HOTELY A PODOBNÉ UBYTOVACIE SLUŽBY
 • OP: ubytovanie bez obmedzenia
 • OTP: zakázané okrem ubytovaní v súvislosti s výkonom práce, dlhodobých a karanténnych ubytovaní
 • Základ: zakázané okrem dlhodobých a karanténnych ubytovaní
REŠTAURÁCIE A OSTATNÉ ZARIADENIA VEREJNÉHO STRAVOVANIA
Pre predaj jedál so sebou alebo prostredníctvom donáškovej služby neplatia obmedzenia.
 • OP: exteriér bez kapacitných obmedzení, interiér 4 osoby pri jednom stole alebo osoby z jednej domácnosti; v interiéri rozostup stolov najmenej 2 metre
 • OTP: okienkový predaj a rozvoz
 • Základ: okienkový predaj a rozvoz
FITNESS CENTRÁ
Zaočkovaní: 50 osôb alebo 1 zákazník na 15 m2, povinný zoznam návštevníkov
 • OTP: zakázané
 • Základ: zakázané
MÚZEÁ, GALÉRIE, VÝSTAVNÉ SIENE
 • OP: bez kapacitného limitu
 • OTP: zatvorené
 • Základ: zatvorené
WELLNESS, AKVAPARKY, PRÍRODNÉ A LIEČEBNÉ KÚPELE
Liečebne na predpis lekára: neplatia kapacitné obmedzenia
 • OP: bez limitu iba pre wellness zákazníkov zariadení ubytovacích služieb; ostatné zariadenia resp. ak osoby nie sú ubytované v zariadení s wellness, najviac 10 osôb
 • OTP: nesmie sa používať
 • Základ: nesmie sa používať
ORGANIZÁCIA HROMADNÝCH PODUJATÍ
Na účely vyhlášky sa pod pojmom hromadné podujatie rozumie i sezónny ambulantný predaj (teda napríklad aj vianočné trhy - musia sa riadiť sa podmienkami pre hromadné podujatia podľa farby okresu).
Kombinovanie režimov pre jedno podujatie sa zakazuje.
Organizátor musí zvoliť režim vstupu na podujatie, viditeľne ho označiť pri vstupe a zabezpečiť vstup a pobyt na podujatí len účastníkom v režime podujatia.
Organizátor musí byť v každej chvíli schopný preukázať počet osôb aktuálne sa zúčastňujúcich na hromadnom podujatí.
Na podujatí platí povinnosť mať riadne prekryté dýchacie cesty.
Ak sa podujatie koná v exteriéri, organizátor ho musí ohradiť a vyznačiť jeho vstup a výstup.
Organizátor je povinný uchovávať zoznam a kontakty na účastníkov 14 dní po skončení podujatia, po 14 dňoch je povinný ich zničiť.
 • OP: max. 200 osôb (nutné ohlásiť na miestne príslušnom RÚVZ najneskôr 48 hodín pred začiatkom podujatia, pričom je potrebné uviesť presný čas a miesto konania)
 • OTP: max. 6 osôb
 • Základ: zakázané
OBRAD SOBÁŠA ALEBO KRSTU
(Na obrady pohrebu sa nevzťahujú kapacitné obmedzenia.)
Organizátor je povinný uchovávať zoznam a kontakty na účastníkov 14 dní po skončení podujatia, po 14 dňoch je povinný ich zničiť.
 • OP: max. 200 osôb (nutné ohlásiť na miestne príslušnom RÚVZ najneskôr 48 hodín pred začiatkom podujatia, pričom je potrebné uviesť presný čas a miesto konania)
 • OTP: max. 6 osôb
 • Základ: max. 6 osôb
BOHOSLUŽBY
 • OP: max. 200 osôb (Organizátor je povinný uchovávať zoznam a kontakty na účastníkov 14 dní po skončení podujatia, po 14 dňoch je povinný ich zničiť.)
 • OTP: max. 6 osôb
 • Základ: individuálna pastoračná činnosť
SVADBY, OSLAVY, VEČIERKY A INÉ OBDOBNÉ PODUJATIA ALEBO PODUJATIA V PREVÁDZKACH VEREJNÉHO STRAVOVANIA
Vysokoriziková aktivita - podujatie nie je možné uskutočniť v režime “základ”.
Organizátor je vždy povinný uchovávať zoznam a kontakty na účastníkov 14 dní po skončení podujatia, po 14 dňoch je povinný ich zničiť.
 • OP: max. 20 osôb
 • OTP: zákaz
 • Základ: zákaz


Vytvorené: 24.11.2021 17:46, Borčin Ján
Hore
Hore
Hore