Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Najstarší klub dôchodcov sa sám stal seniorom

Najstarší klub dôchodcov sa sám stal seniorom
04.11.2019 - Hovorí sa, že zhruba v šesťdesiatke sa začína seniorský vek. Presne do tohto úctyhodného obdobia života sa v auguste dostal aj ten, kto mnohým našim seniorom poskytuje akýsi druhý domov – klub z Vajnorskej ulice.
Písal sa 29. august 1959. V Bratislave na Vajnorskej oficiálne odštartoval svoju činnosť vôbec prvý klub dôchodcov na Slovensku. Ako zaznamenala miestna kronika, zriaďovateľom bol obvodný národný výbor – odbor pracovných síl, zdravotníctva a sociálneho zabezpečenia – a hneď od jeho otvorenia sa tešil veľkému záujmu seniorov.

Prišiel slávny spevák aj prezident
Do nového klubu na Vajnorskej sa chodili dokonca inšpirovať aj návštevy z Rakúska, Maďarska či Nemecka. Čo priniesol do života novomestských seniorov, vystihuje hádam najlepšie emotívny odkaz pani Margity Petrášovej, ktorá v roku 1959 do kroniky napísala: „Keď som vstúpila do miestnosti, nemohla som si nespomenúť na starostlivosť o starých ľudí – v minulosti žobrákov, starcov a invalidov, na zúfalých starých ľudí, ktorých som poznala, ktorí čakali len na smrť, o ktorých sa nikto nestaral a nevšímal si ich. Vďaka za krásnu starostlivosť o nás dôchodcov.
Nasledovali desaťročia plné aktivít, ktoré našim seniorom nedávali čas myslieť na starobu: výlety, zájazdy, oslavy výročí a sviatkov, súťaže, posedenia jubilantov, návštevy kultúrnych podujatí, výstavy ručných prác, prednášky... Nechýbali ani vzácne návštevy – klubistov z Vajnorskej prišiel zabaviť napríklad slávny slovenský spevák a herec František Krištof Veselý (na snímke počas návštevy) či pozdraviť prezident SR Rudolf Schuster v roku 2003.

Pocit, že nie ste sami
Aj po 60 rokoch plní klub, ktorý sa po novom už volá denné centrum, stále to isté poslanie. „Dodáva našim seniorom dôležitý pocit, že niekam patria, že nie sú sami a majú sa vždy kam vrátiť,“ hovorí pre Hlas Nového Mesta súčasná vedúca denného centra Klára Dynisová. Klub má dnes okolo 80 členov, ktorí sa radi stretávajú na akciách s hudbou a tancom, pri aktivitách v prírode alebo len tak na kus reči pri kávičke či šachovej partii.
Od roku 2002 je medzi nimi aj pán Michal Benčík. „Keď mi umreli mamka a manželka, zostal som v dome sám. Začal som preto chodiť do klubu, nemám to ďaleko. Je dobré, keď sa má s kým človek porozprávať, stretnúť, vidieť iných ľudí,“ vraví 78-ročný Novomešťan. Rád si tu zahrá aj šach, prečíta noviny pri káve, pochvaľuje si aj miestnu knižnicu a posledný rok sa tu aj stravuje. „Pre dôchodcu je to úžasná výhoda, keď sa tu môže kvalitne a výhodne naobedovať.

Aktívne a v spoločnosti
Nesedieť doma pri televízore, ale ísť medzi ľudí a žiť aj naďalej aktívne – to radí pán Benčík aj ostatným seniorom. On sám navštevuje Univerzitu tretieho veku, kde sa zdokonaľuje v práci s počítačom, venuje sa nordic walkingu (chôdza s paličkami) na Kuchajde a cvičí Päť Tibeťanov. „Hoci tomu málokto verí, dôchodcovia majú málo voľného času. Aj ten však treba tráviť najlepšie aktívne a v spoločnosti,“ dodáva pán Benčík.
Šesťdesiate narodeniny klubu oslávili členovia Denného centra Vajnorská druhú septembrovú stredu na milom stretnutí pri dobrej hudbe a jedle. Spomínalo sa, tancovalo sa a kuli sa aj ďalšie plány. Jubilantovi prajeme, nech sa mu darí aj v ďalších desaťročiach a nech zostane pre svojich členov tým, čím doteraz – prístavom, v ktorom nájdu priateľa, pomocnú ruku a aktívnu jeseň života.

Ján Borčin,
snímka archív DC Vajnorská


(Článok vyšiel v Hlase Nového Mesta č. 11/2019: https://www.banm.sk/data/att/11989.pdf)


Vytvorené: 04.11.2019 15:15, Borčin Ján
Hore
Hore
Hore