Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto
Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto
Junácka 1, 832 90 Bratislava
02 / 49 253 111
www.banm.sk

Nahlasovanie uhynutých a túlavých zvierat

V zmysle novej Zmluvy na poskytnutie služby nepretržitého výkonu vybraných činností veterinárnej asanácie uzatvorenej medzi Hl. mestom SR BA a o.z. Sloboda zvierat túlavé a uhynuté zvieratá majú obyvatelia nahlasovať priamo mestskej polícii na čísle 159 a nie Slobode zvierat, ako to bolo doteraz. Prijaté hlásenia budú mestskou políciou preposlané na Slobodu zvierat. K tomuto kroku sa pristúpilo z dôvodu vytvorenia systému kontroly činnosti o.z. Sloboda zvierat, a to tak, že podklady zaznačené v spisovom zázname sa musia zhodovať s údajmi v objednávkach, ktoré dostanú od mestskej polície. V zmysle zmluvy hlavné mesto uhradí len tie výkony, ktoré objedná mestská polícia.


Vytvorené: 04.09.2014 13:22, webman