Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Na Základnej škole na Kalinčiakovej rekonštruujeme vykurovanie a vzduchotechniku

Na Základnej škole na Kalinčiakovej rekonštruujeme vykurovanie a vzduchotechniku
27.01.2021 - Pokračujeme v modernizácii našich škôl. Jednou z tohtoročných priorít je Základná škola na Kalinčiakovej, na ktorej už v týchto dňoch prebiehajú stavebné práce. Súčasťou investície je rekonštrukcia a čiastočná výmena vykurovacieho systému, zavedenie merania a regulácie, rekonštrukcia vzduchotechnického zariadenia a čiastočná rekonštrukcia výmenníkovej stanice tepla.
Škola tak získa efektívnejší vykurovací systém, zníženie spotreby energie potrebnej na vykurovanie, nákladov aj emisií CO₂. Taktiež dôjde k oživeniu už jestvujúcich vetracích jednotiek a vzduchotechniky. V škole nainštalujeme aj alarmy, ktoré budú merať množstvo oxidu uhličitého v triedach. Ak stúpne, alarm upozorní učiteľa, že žiaci potrebujú čerstvý vzduch.
Termín ukončenia prác bude závislý od dĺžky vykurovacej sezóny a tiež vývoja pandemickej situácie. Optimistický scenár hovorí o konci mája 2021.


Vytvorené: 27.01.2021 11:13, Borčin Ján
Hore
Hore
Hore