Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Na vianočné posedenie pre osamelých sa treba prihlásiť do 6. decembra

Na vianočné posedenie pre osamelých sa treba prihlásiť do 6. decembra
18.10.2019 - Osamelo žijúcich novomestských seniorov pozýva starosta Nového Mesta Rudolf Kusý aj tento rok na spoločnú predvianočnú večeru. Uskutoční sa 18. decembra a zúčastniť sa jej môžu Novomešťania v seniorskom veku, ktorí žijú v domácnosti osamelo, sú bezdetní, bez partnerov a najbližšej rodiny.
Záujemcovia sa môžu prihlásiť formou žiadosti, ktorú si vyzdvihnú na miestnom úrade na Junáckej ulici, na 3. poschodí, v kancelárii č. 310 u Mgr. Anny Dáni. Po vyplnení a podpísaní ju na tomto mieste aj odovzdajú – a to najneskôr do 6. decembra 2019.
Bližšie informácie získate na telefónnom čísle 02/49 253 377 alebo v kanceláriách č. 308, 309 počas úradných hodín, čiže v pondelok a v stredu od 8. do 12. hod. a od 13. do 17. hod., v piatok od 8. do 12. hod.
Tlačivo nájdete aj na stránke https://www.banm.sk/oddelenie-socialnych-sluzieb/ pod názvom Prihláška na štedrú večeru pre osamelých seniorov, rovnako bude k dispozícii v denných centrách seniorov. Žiadateľom, ktorí splnenia podmienky, zašle sociálne oddelenie pozvánky s informáciou o mieste, termíne a čase konania posedenia.


 


Vytvorené: 18.10.2019 08:32, Borčin Ján
Hore
Hore
Hore