Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto
Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto
Junácka 1, 832 90 Bratislava
02 / 49 253 111
www.banm.sk

Na kus reči s Jozefom Banášom s podtitulom „Pocta k 100. výročiu úmrtia M.R. Štefánika“

od 09.05.2019
19.00 hod.
Stredisko kultúry, Vajnorská 21
Interaktívna talkshow Jozefa Banáša. Hosťom bude bývalý minister obrany Pavol Kanis. Hudobným hosťom bude slovenská multižánrová speváčka Andrea Zimányiová. Predpredaj vstupeniek v sieti Ticketportal. Vstupné 10 eur.