Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto
Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto
Junácka 1, 832 90 Bratislava
02 / 49 253 111
banm@banm.sk www.banm.sk

MUDr. Pavol Chňupa , primár v Slovenskom ústave srdcových a cievnych chorôb

MUDr. Pavol Chňupa

Narodený 11. 11. 1957. Pán MUDr. Pavol Chňupa inklinoval k prírodným vedám, najmä k fyzike a vzhľadom k úspechom dosiahnutým vo fyzikálnych olympiádach sa prihlásil na štúdium fyziky na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Po dvoch rokoch štúdia prestúpil na štúdium medicíny na LF UPJŠ v Košiciach a po roku na LF UK v Bratislave. V roku 1986 ukončil štúdium všeobecného lekárstva a nastúpil do vtedajšieho Ústavu kardiovaskulárnych chorôb na Partizánskej ulici, ktorý sa presťahoval na Kramáre a bol premenovaný na terajší názov.

    Počas svojej odbornej praxe absolvoval atestácie z vnútorného lekárstva a kardiológie. Od r. 1997 je vo funkcii primára oddelenia neinvazívnej kardiológie. Patrí k popredným predstaviteľom neinvazívnej kardiológie a najmä echokardiografie na Slovensku. 

    Je predsedom pracovnej skupiny neinvazívnej kardiológie Slovenskej kardiologickej spoločnosti. Je autorom a spolutvorcom viac ako 30 článkov v domácich i zahraničných odborných časopisoch, vrátane najrenomovanejších svetových kardiologických časopisov. Stál pri zavádzaní viacerých moderných diagnostických metód na Slovensku - najmä transezofageálnej, dobutamínovej, či kontrastnej echokardiografie. 

    Pán Chňupa je významným celoslovenským odborníkom v kardiovaskulárnej medicíne a jeho pracovné výsledky si zasluhujú ocenenie i našej mestskej časti - Cenu Mestskej časti Bratislava-Nové Mesto, ktoré dostal v roku 2005.Vytvorené: 11.01.2012 12:19, webman