Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto
Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto
Junácka 1, 832 90 Bratislava
02 / 49 253 111
www.banm.sk

MUDr. Marián Sivák / Zubári


MUDr. Marián Sivák
Hálkova 2953/11
83103 Bratislava
tel: 02/444 578 72
Hálkova 2953/11, Bratislava, Slovensko
MUDr. Marián Sivák
Hálkova 2953/11