Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto
Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto
Junácka 1, 832 90 Bratislava
02 / 49 253 111
www.banm.sk

MUDr. Juraj Pápay / Zubári


MUDr. Juraj Pápay
Limbová 2645/5
83101 Bratislava
tel: 02/595 423 90
Limbová 2645/5, Bratislava, Slovensko
MUDr. Juraj Pápay
Limbová 2645/5