Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto
Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto
Junácka 1, 832 90 Bratislava
02 / 49 253 111
www.banm.sk

MUDr. Jozef Tóth / Zubári


MUDr. Jozef Tóth
Limbová 2645/5
83101 Bratislava
tel: 02/547 746 07
Limbová 2645/5, Bratislava, Slovensko
MUDr. Jozef Tóth
Limbová 2645/5