Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto
Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto
Junácka 1, 832 90 Bratislava
02 / 49 253 111
banm@banm.sk www.banm.sk

MUDr. Alexandra Frolkovičová / Lekári


MUDr. Alexandra Frolkovičová
Limbová 2651/12
83101 Bratislava
tel: 02/593 701 34
email: alexandra.frolkovicova@szu.sk
Limbová 2651/12, Bratislava, Slovensko
MUDr. Alexandra Frolkovičová
Limbová 2651/12