Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto
Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto
Junácka 1, 832 90 Bratislava
02 / 49 253 111
banm@banm.sk www.banm.sk

MUDr. Alena Ďurkovská / Lekári


MUDr. Alena Ďurkovská
Ďumbierska 11436/32
83101 Bratislava
tel: 02/547 912 55
Ďumbierska 11436/32, Bratislava, Slovensko
MUDr. Alena Ďurkovská
Ďumbierska 11436/32