Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

MS v hokeji: Od 9. apríla Nové Mesto začína vydávať rezidenčné parkovacie karty

MS v hokeji: Od 9. apríla Nové Mesto začína vydávať rezidenčné parkovacie karty
08.04.2019 - Od utorka 9. apríla začína mestská časť Bratislava-Nové Mesto vydávať rezidenčné karty, na základe ktorých sa obyvatelia lokality v okolí Zimného štadóna Ondreja Nepelu dostanú od 9. do 26. mája počas konania Majstrovstiev sveta v ľadovom hokeji v Bratislave (10.-26. mája) autom do uzavretej rezidenčnej zóny a zaparkujú pri svojich bydliskách.

Ako sa bude parkovať v okolí zimného štadióna?
V čase šampionátu bude vytvorená rezidenčná zóna ohraničená ulicami Trnavská cesta, Vajnorská, Bajkalská. Zóna bude zabezpečená dopravnými značkami so zákazom vjazdu okrem obyvateľov a vozidiel s povolením vydaným organizačným výborom alebo mestskou časťou.

Kto bude môcť parkovať v rezidenčnej zóne?
Osoby s trvalým a prechodným pobytom v zóne a osoby s povolením. Od 9. apríla bude mestská časť vydávať rezidenčné karty. Obyvatelia s trvalým alebo prechodným pobytom v zóne rezidenčnú kartu nepotrebujú. Polícia ich do zóny vpustí po predložení občianskeho preukazu.

Kde, kedy a komu sa budú vydávať rezidenčné karty?
O vydanie rezidenčnej karty možno požiadať len osobne v podateľni Miestneho úradu na Junáckej ulici č. 1 v kancelárii č. 6 na prízemí, s výdajom sa začína mesiac pred začiatkom šampionátu – teda od 9. apríla. Osoby, ktoré majú prenajatý byt, okrem občianskeho preukazu predložia nájomnú zmluvu k bytu, ktorý sa nachádza v zóne. Osoby, ktoré v zóne vlastnia byt, ale nemajú tu trvalý pobyt, predložia list vlastníctva. Osoby s trvalým alebo prechodným pobytom rezidenčnú kartu nepotrebujú.

Viac informácií o dopravných obmedzeniach počas MS v hokeji nájdete tu: www.banm.sk/vsetko-o-parkovani-pocas-ms-v-hokeji-2019-v-bratislave/


Vytvorené: 08.04.2019 16:57, Borčin Ján
Hore
Hore
Hore