Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Mobilné zariadenie na regeneráciu sorbentov (aktívne uhlie z filtrov)

Názov akcie: Mobilné zariadenie na regeneráciu sorbentov (aktívne uhlie z filtrov)
Navrhovateľ: DEKONTA Slovensko, spol. s r.o., Odeská 49, 821 06 Bratislava
Zámer: Mobilné zariadenie na regeneráciu sorbentov (aktívne uhlie z filtrov)

Konanie podľa Z.č. 24/2006 Z.z. (EIA/SEA)

  1. Oznámenie pre občanov zo dňa 04.09.2018
  2. Stanovisko k zámeru zo dňa 23.07.2018
  3. Oznámenie o zámere zo dňa 12.07.2018


Vytvorené: 12.07.2018 11:16, webman
Hore
Hore
Hore