Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto
Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto
Junácka 1, 832 90 Bratislava
02 / 49 253 111
www.banm.sk

Milí Novomešťania a priatelia Nového Mesta! Prajeme vám veselé Vianoce

Milí Novomešťania a priatelia Nového Mesta! Prajeme vám veselé Vianoce
23.12.2021 -

Milí Novomešťania a priatelia Nového Mesta! 
prajeme vám príjemné prežitie vianočných sviatkov,
veľa zdravia, lásky a pohody v kruhu Vašich blízkych.
Vaša mestská časť Bratislava-Nové Mesto Vytvorené: 23.12.2021 14:18, Borčin Ján