Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Milé mamičky, želáme vám všetko najlepšie k vášmu dnešnému sviatku!

Milé mamičky, želáme vám všetko najlepšie k vášmu dnešnému sviatku!
10.05.2020 - Milé mamičky!
Pripájame sa k vašim dcéram a synom a taktiež vám z celého srdca želáme všetko najlepšie k dnešnému DŇU MATIEK. Buďte zdravé a šťastné. Ďakujeme za vašu lásku, pomoc, obetu a istotu, ktorú vo vás máme !
Vaša mestská časť Bratislava-Nové Mesto


Vytvorené: 10.05.2020 14:35, Borčin Ján
Hore
Hore
Hore