Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto
Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto
Junácka 1, 832 90 Bratislava
02 / 49 253 111
banm@banm.sk www.banm.sk

Mikulec Richard, JUDr.


E-mail:richard.mikulec@gmail.com
Mobil:0948 300 029
Gescie:Čsl. parašutistov : 1/211, 11/213, 13/214, 15/214, 17/214, 19/214, 21/215, 23/216, 25/216, 27/261, 29/261, 3/212, 31/217, 5/212, 7/212, 9/212
Hálkova : 1 A/392, 3/726
Kukučínova : 38/996, 40/997, 42/997, 44/998, 46/998, 48/999, 50/999
Letná : 5/392
Račianska : 38/1560, 54/1567, 56/1568, 58/1568, 60/1568
Riazanská : 110/700, 112/701, 77/673, 79/673, 81/673, 83/673, 85/674, 87/3159
Varšavská : 24/83, 31/218
Členstvo v komisiach:tajomník Miestnej rady,
Člen komisie sociálnych vecí a bývania,
Člen komisie pre kultúru,mládež,šport,voľný čas, IS a medzinárodné vzťahy,
Podpredseda mandátovej komisie,
sobášiaci

Napíšte poslancovi verejný odkaz (fórum)

Napíšte poslancovi súkromnú správu