Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Miestny úrad na Junáckej je z dôvodu aktuálnych protipandemických opatrení až do odvolania zatvorený

Miestny úrad na Junáckej je z dôvodu aktuálnych protipandemických opatrení až do odvolania zatvorený
04.01.2021 - Vážení občania, v súvislosti s aktuálnymi protipandemickými opatreniami a v súlade s uznesením vlády SR zo dňa 31. decembra 2020 bude Miestny úrad Bratislava-Nové Mesto na Junáckej č. 1 až do odvolania ZATVORENÝ.
Nevyhnutné služby matriky budú jednotliví klienti môcť využívať až po predchádzajúcom telefonickom, prípadne emailovom dohovore s pracovníčkou matriky (telefón: 02/49 253 263, e-mail: jana.horvatikova@banm.sk, https://www.banm.sk/matricny-urad/).
Podateľňa bude k dispozícii denne od 8.00 do 12.00 h, využívajte ju, prosím, len v mimoriadnych neodkladných prípadoch a pri dodržaní všetkých hygienických podmienok (rúško, dobrý zdravotný stav, dezinfekcia rúk)!

O aktuálnom vývoji a ďalších prípadných zmenách vás budeme včas informovať. 

Ďakujeme za pochopenie a trpezlivosť!


Vytvorené: 05.01.2021 16:55, Borčin Ján
Hore
Hore
Hore