Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto
Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto
Junácka 1, 832 90 Bratislava
02 / 49 253 111
www.banm.sk

Miestne zastupiteľstvo

MZ - fotoMestskej časti Bratislava-Nové Mesto
Junácka č. 1
832 91 Bratislava
 

Miestne zastupiteľstvo

Je zastupiteľský zbor obyvateľov mestskej časti. Je zložené z poslancov zvolených v priamych voľbách obyvateľmi mestskej časti na štvorročné obdobie. Funkčné obdobie končí zložením sľubu novozvoleného miestneho zastupiteľstva. Rozhoduje o základných otázkach života mestskej časti.

Miestne zastupiteľstvo Bratislava-Nové Mesto má 25 poslancov, ktorí boli zvolení v 4 volebných obvodoch a 45 volebných okrskoch.

 

Andrej Árva Ing.
Katarína Augustinič Ing.
Andrej Balga MBA
Pavol Dubček MUDr.
Branislav Filipovič Bc.
Pavol Galamboš Ing.
Libor Gašpierik Ing.
Tomáš Korček JUDr.
Martin Lovich  
Marianna Mašátová Haliaková Mgr.
Richard Mikulec JUDr.
Vladimír Mikuš Mgr.
Jakub Mrva Ing.
Juraj Petrovič Mgr.
Edita Pfundtner Mgr.
Katarína Šebejová, Ing., PhD.
Roman Štamberský  
Silvia Švecová Ing., PhD.
Darina Timková Mgr.
Pavol Troiak Ing.
Peter Vaškovič Ing. arch.
Martin Vlačiky Mgr., Ph.D.
Vladimír Volf  
Peter Weiss  
Stanislav Winkler Ing.
 
Názov klubu Predseda Počet členov
Klub novomestskej zmeny  Mgr. Juraj Petrovič 7
Žijeme Novým Mestom JUDr. Richard Mikulec 9
Klub nezávislých poslancov Mgr. Vladimír Mikuš 6Všetky aktuálne informácie o miestnom zastupiteľstve nájdete na stránke digitálneho zastupiteľstva:
digitalne zastupitelstvo

Archív dokumentov

Pozvánky na rokovanie zastupiteľstva (archív do komunálnych volieb v novembri 2014)
Uznesenia zastupiteľstva (archív do komunálnych volieb v novembri 2014)
Materiály k rokovaniu zastupiteľstva (archív do komunálnych volieb v novembri 2014)
Stenografické záznamy (archív do komunálnych volieb v novembri 2014)
Výsledky hlasovaní MZ (archív do komunálnych volieb v novembri 2014)
Poslanci (archív do komunálnych volieb v novembri 2014)
Videozáznamy z rokovania zastupiteľstva (archív do komunálnych volieb v novembri 2014)


Prehľad príjmov volených zástupcov a funkcionárov samosprávy a riaditeľa kancelárie starostu


 

 Vytvorené: 28.12.2009 18:00,