Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto
Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto
Junácka 1, 832 90 Bratislava
02 / 49 253 111
banm@banm.sk www.banm.sk

Miestna rada

Členovia miestnej rady:

Základné fakty o miestnej rade:

Tajomník miestnej rady:

Za účelom koordinácie pôsobenia poslancov MČ a miestneho zastupiteľstva, miestne zastupiteľstvo volí z poslancov na celé funkčné obdobie tajomníka miestnej rady.

Pre volebné obdobie 2014 až 2018 bol do funkcie tajomníka miestnej rady zvolaný JUDr. Richard Mikulec (e-mail: tajomnikrady@banm.sk).


Kompetencie tajomníka rady:

Zápisnice Miestnej rady (archív do komunálnych volieb v novembri 2014)
Uznesenia Miestnej rady (archív do komunálnych volieb v novembri 2014)
Pozvánky na rokovanie Miestnej rady  - Vytvorené: 12.01.2012 20:58, Borčin Ján