Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto
Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto
Junácka 1, 832 90 Bratislava
02 / 49 253 111
www.banm.sk

Mgr. Viktória Kubovská / Notári


Mgr. Viktória Kubovská
Stromová 2670/13
83101 Bratislava
tel:
email: v.kubovska@stonline.sk
Stromová 2670/13, Bratislava, Slovensko
Mgr. Viktória Kubovská
Stromová 2670/13