Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto
Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto
Junácka 1, 832 90 Bratislava
02 / 49 253 111
banm@banm.sk www.banm.sk

Mgr. Monika Sporková / Notári


Mgr. Monika Sporková
Vajnorská 1305/1
83104 Bratislava
tel: 02/556 410 54, 02/556 410 55
Vajnorská 1305/1, Bratislava, Slovensko
Mgr. Monika Sporková
Vajnorská 1305/1