Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto
Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto
Junácka 1, 832 90 Bratislava
02 / 49 253 111
banm@banm.sk www.banm.sk

Mgr. Anna Kubíková / Advokáti


Mgr. Anna Kubíková
Vajnorská 1348/8
83104 Bratislava
tel: 02/555 682 13
Vajnorská 1348/8, Bratislava, Slovensko
Mgr. Anna Kubíková
Vajnorská 1348/8