Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Mestská polícia vykonala špeciálnu kontrolu na Račianskom a Trnavskom mýte a v okolí

11.11.2016 - Mestská polícia vykonala vo štvrtok 10. novembra v popoludňajších hodinách špeciálnu kontrolu na Račianskom a Trnavskom mýte a v ich okolí. Cieľom špeciálnej kontroly bolo vyhľadávanie osôb v pátraní a intenzívnejší dohľad nad čistotou a verejným poriadkom v týchto lokalitách. Náčelník mestskej polície Ivan Lechner: „Chceme prispievať k tomu, aby Bratislava bola čistejším a krajším mestom. Opakovane sa preto zameriame na kontrolu problémových lokalít, kde sa vo zvýšenej miere zdržiavajú  osoby podozrivé z trestnej činnosti ako aj neprispôsobivé osoby. V kontrolách nepoľavujeme a ani nepoľavíme. Takýmito špeciálnymi kontrolami chceme docieliť, aby verejný priestor patril všetkým Bratislavčanom."
Mestskí policajti skontrolovali celkovo sedem podozrivých osôb, z toho jedna osoba musela byť predvedená na Obvodné oddelenie Policajného zboru za účelom zistenia totožnosti. Zaevidovali tri porušenia zákazu požívania alkoholu na verejnosti. 
Na verejný poriadok a bezpečnosť v týchto lokalitách dohliada mestská polícia pravidelne v rámci bežného výkonu služby. Pravidelne tiež vykonáva špeciálne kontroly, do ktorých zapája väčší počet príslušníkov mestskej polície a na ktorých spolupracuje aj s Policajným zborom. Špeciálne kontroly vykonáva vždy v inom čase, vrátane nočných hodín.
Na akcii, ktorá trvala dve hodiny, sa zúčastnilo 12 príslušníkov mestskej polície a štyria príslušníci Policajného zboru.
Mestská polícia nemôže z verejného priestranstva vykázať nikoho, pokiaľ sa nedopúšťa žiadneho priestupku. V prípade, že dochádza napríklad k porušovaniu všeobecne záväzného nariadenia o čistote a poriadku, mestskí policajti žiadajú o odstránenie znečistenia verejného priestranstva.


Vytvorené: 11.11.2016 13:47, Borčin Ján
Hore
Hore
Hore