Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto
Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto
Junácka 1, 832 90 Bratislava
02 / 49 253 111
www.banm.sk

Mestská polícia hlavného mesta SR Bratislavy / Polícia


Mestská polícia hlavného mesta SR Bratislavy
Hálkova 2953/11
83103 Bratislava
tel: 02/446 348 05, 02/446 348 06
Hálkova 2953/11, Bratislava, Slovensko
Mestská polícia hlavného mesta SR Bratislavy
Hálkova 2953/11