Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto
Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto
Junácka 1, 832 90 Bratislava
02 / 49 253 111
www.banm.sk

Mestská časť Bratislava-Nové Mesto hľadá záujemcu na pracovnú pozíciu Správca areálu Park JAMA

Mestská časť Bratislava-Nové Mesto hľadá záujemcu na pracovnú pozíciu Správca areálu Park JAMA
18.07.2022 - Mestská časť Bratislava-Nové Mesto, Junácka ul.1, 832 91 Bratislava hľadá záujemcov na pracovnú pozíciu  Správca areálu park Jama

Miesto výkonu práce: Miestny úrad Bratislava-Nové Mesto, Junácka 1, Bratislava
Voľnočasový priestor Park JAMA (bývalý cyklistický štadión), Kalinčiakova/Odbojárov, Bratislava
Počet obsadzovaných miest: 1
Druh pracovného pomeru: skrátený pracovný úväzok (4 hodiny denne)

Funkčný plat: Zamestnanecké výhody, benefity: Rámcová náplň práce: Kvalifikačné predpoklady: Ďalšie požiadavky: Predpokladaný termín nástupu: Žiadosť na zaradenie do výberového konania, životopis s nižšie uvedeným súhlasom* zaslať do 05.08.2022 na adresu:
Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Nové Mesto
Referát miezd a personalistiky
Junácka ul. l
832 91 Bratislava

alebo ingrid.holla@banm.sk
____________________________________________________________________________________________________
* Týmto ako dotknutá osoba udeľujem Mestskej časti Bratislava-Nové Mesto, Junácka 1, 832 91 Bratislava, IČO 00 603 317 súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov uvedených v životopise a iných prílohách súvisiacich s hľadaním práce, ktoré som poskytol/poskytla vyššie uvedenej Mestskej časti Bratislava-Nové Mesto za účelom uloženia do databázy záujemcov o prácu pre hľadanie vhodného zamestnanca. Pri spracúvaní osobných údajov v žiadnom prípade nebude dochádzať k cezhraničnému prenosu do tretích krajín. Súhlas je možné kedykoľvek odvolať, inak súhlas zanikne po uplynutí 1 roka odo dňa jeho udelenia.

Vopred ďakujeme všetkých uchádzačom za prejavený záujem. Po starostlivom posúdení životopisov budeme kontaktovať iba vybraných uchádzačov, ktorým bude termín osobného pohovoru oznámený mailom.


Vytvorené: 18.07.2022 10:06, webman