Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Mestská časť Bratislava-Nové Mesto hľadá záujemcu na pracovnú pozíciu Správca areálu Park JAMA

Mestská časť Bratislava-Nové Mesto hľadá záujemcu na pracovnú pozíciu Správca areálu Park JAMA
18.07.2022 - Mestská časť Bratislava-Nové Mesto, Junácka ul.1, 832 91 Bratislava hľadá záujemcov na pracovnú pozíciu  Správca areálu park Jama

Miesto výkonu práce: Miestny úrad Bratislava-Nové Mesto, Junácka 1, Bratislava
Voľnočasový priestor Park JAMA (bývalý cyklistický štadión), Kalinčiakova/Odbojárov, Bratislava
Počet obsadzovaných miest: 1
Druh pracovného pomeru: skrátený pracovný úväzok (4 hodiny denne)

Funkčný plat:
 • 400 € v závislosti od skúseností uchádzača
Zamestnanecké výhody, benefity:
 • štvrťročné odmeny v zmysle kolektívnej zmluvy:
 • za mesiac marec vo výške 25% funkčného platu,
 • za mesiac jún vo výške 50% funkčného platu,
 • za mesiac september vo výške 25% funkčného platu,
 • koncoročná odmena vo výške 100% funkčného platu v zmysle kolektívnej zmluvy,
 • 5 dní dovolenky navyše,
 • 5 dní sick day,
 • 50% úhrada z ceny ročnej električenky,
 • príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie vo výške 85€ mesačne.
Rámcová náplň práce:
 • dohľad nad voľnočasovým priestorom – Park JAMA,
 • údržbárske práce menšieho rozsahu,
 • udržiavanie čistoty v areály (zametanie, zbieranie odpadkov).
Kvalifikačné predpoklady:
 • stredoškolské vzdelanie
Ďalšie požiadavky:
 • prax v oblasti vítaná,
 • technická zručnosť,
 • aktívny prístup k práci, spoľahlivosť a flexibilita,
 • bezúhonnosť.
Predpokladaný termín nástupu:
 • ihneď/dohodou
Žiadosť na zaradenie do výberového konania, životopis s nižšie uvedeným súhlasom* zaslať do 05.08.2022 na adresu:
Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Nové Mesto
Referát miezd a personalistiky
Junácka ul. l
832 91 Bratislava

alebo ingrid.holla@banm.sk
____________________________________________________________________________________________________
* Týmto ako dotknutá osoba udeľujem Mestskej časti Bratislava-Nové Mesto, Junácka 1, 832 91 Bratislava, IČO 00 603 317 súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov uvedených v životopise a iných prílohách súvisiacich s hľadaním práce, ktoré som poskytol/poskytla vyššie uvedenej Mestskej časti Bratislava-Nové Mesto za účelom uloženia do databázy záujemcov o prácu pre hľadanie vhodného zamestnanca. Pri spracúvaní osobných údajov v žiadnom prípade nebude dochádzať k cezhraničnému prenosu do tretích krajín. Súhlas je možné kedykoľvek odvolať, inak súhlas zanikne po uplynutí 1 roka odo dňa jeho udelenia.

Vopred ďakujeme všetkých uchádzačom za prejavený záujem. Po starostlivom posúdení životopisov budeme kontaktovať iba vybraných uchádzačov, ktorým bude termín osobného pohovoru oznámený mailom.


Vytvorené: 18.07.2022 10:06, webman
Hore
Hore
Hore