Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Mestská časť Bratislava - Nové Mesto hľadá záujemcu na pracovnú pozíciu referent/administratívny pracovník

Mestská časť Bratislava - Nové Mesto hľadá záujemcu na pracovnú pozíciu referent/administratívny pracovník
24.10.2016 - Mestská časť Bratislava-Nové Mesto,  Junácka ul.1, 832 91 Bratislava hľadá záujemcov na pracovnú pozíciu: referent/ administratívny pracovník
Miesto práce: Miestny úrad Bratislava-Nové Mesto, Junácka 1, Bratislava, Oddelenie hospodárske a finančné
Náplň práce:
- Zabezpečovanie administratívy oddelenia
- Preberanie každodennej pošty z podateľne a jej následné rozdeľovanie v rámci oddelenia
- Sledovanie lehôt na vybavovanie bežnej pošty
- Zabezpečovanie odoslanie pošty a zápis do registratúrneho denníka
- Kontrola doručenia pošty prostredníctvom návratiek
- Sledovanie lehôt zákona č.211/2000 poskytovanie informácií
- Vedenie spisovej agendy a jej archivácia
- Výmaz z obchodného registra
- Zabezpečovanie a príprava materiálov do miestnej rady a miestneho zastupiteľstva a ich prípadná distribúcia do komisii
Druh pracovného pomeru: plný úväzok
Minimálne požadované vzdelanie: stredoškolské vzdelanie s maturitou
Požadovaná prax: minimálne 5 rokov v administratíve
Ďalšie požiadavky: bezúhonnosť, praktické skúsenosti, zodpovednosť, flexibilita, dôslednosť, diskrétnosť, aktívny prístup k riešeniu problémov, precíznosť, komunikatívnosť, znalosť systému TRIMEL výhodou, PC znalosti (Word, Excel, PowerPoint)
Predpokladaný termín nástupu: 01. 12. 2016 /dohodou
K žiadosti je potrebné doložiť: Súhlas uchádzača so spracovaním svojich osobných údajov za účelom výberového konania v zmysle § 11 Zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Vybraní uchádzači budú pozvaní na výberové konanie telefonicky resp. e-mailom, preto prosíme uviesť kontaktné telefónne číslo, prípadne e-mailovú adresu. Ostatným, ktorí nebudú kontaktovaní ďakujeme za prejavený záujem. 

Žiadosti zaslať 31. 10. 2016 na adresu: Miestny úrad Bratislava-Nové Mesto, personálny úsek, Junácka ul. l, 832 91 Bratislava 3 alebo personalne@banm.sk 


Vytvorené: 24.10.2016 16:41, webman
Hore
Hore
Hore