Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Mestská časť Bratislava-Nové Mesto hľadá referenta podateľne, rozmnožovne a integrovaného obslužného miesta IOMO na zastupovanie počas PN

Mestská časť Bratislava-Nové Mesto hľadá referenta podateľne, rozmnožovne a integrovaného obslužného miesta IOMO na zastupovanie počas PN
11.10.2016 - Mestská časť Bratislava-Nové Mesto,  Junácka ul.1, 832 91 Bratislava hľadá na zastupovanie počas pracovnej neschopnosti Referenta podateľne, rozmnožovne a integrovaného obslužného miesta IOMO
Miesto práce: Miestny úrad Bratislava-Nové Mesto, Junácka 1, Bratislava, Oddelenie výstavby, investícií a správy majetku
Ponúkaný plat: V súlade so zákonom č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Termín nástupu: 01. 11. 2016 (dohodou)
Druh pracovného pomeru: plný úväzok na dobu určitú (zastupovanie počas PN cca 6 mesiacov)
Náplň práce:
 • plnenie úloh podateľne (elektronická registratúra) a zabezpečovanie služby v styku s poštovým úradom,
 • zabezpečovanie centrálnej evidencie doručených záznamov v informačnom systéme a určovanie následných spracovateľov písomností,
 • preberanie a evidencia poštových zásielok od stránok,
 • fyzické preberanie a odovzdávanie poštových zásielok pre zamestnancov a organizácie MČ BNM,
 • zabezpečovanie vyhotovenia prehľadových zostáv podľa registr. poriadku k zaevidovaným záznamom,
 • zabezpečovanie služieb integrovaného obslužného miesta IOMO,
 • preberanie a rozdeľovanie dennej tlače a časopisov pre potreby zamestnancov úradu,
 • vypracovávanie hlavnej mesačnej uzávierky – sumárny výkaz,
 • zabezpečovanie kopírovania spisových materiálov pre zamestnancov úradu,
 • zabezpečovanie letného pitného režimu,
 • evidovanie a vydávanie poštových zásielok pre bezdomovcov MČ BNM.
Požiadavky na zamestnanca: minimálne požadované vzdelanie stredoškolské vzdelanie s maturitou
Požadovaná prax: prax v administratíve – 5 rokov, prax v elektronickej registratúre – 2 roky
Počítačové znalosti: pokročilá znalosť práce s PC (Microsoft Office - Word, Excel, PowerPoint, Outlook),
Osobnostné predpoklady: príjemné vystupovanie, komunikačné zručnosti, diskrétnosť, vysoké pracovné nasadenie, aktívny prístup k práci, asertivita, spoľahlivosť, flexibilitu, bezúhonnosť, výhodou sú priložené referencie
Žiadosti zaslať do 20.10.2016 na adresu: 
Miestny úrad Bratislava-Nové Mesto
personálny úsek
Junácka ul. l, 832 91 Bratislava 3 
alebo  personalne@banm.sk  


Vytvorené: 11.10.2016 07:33, webman
Hore
Hore
Hore