Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Mestská časť Bratislava-Nové Mesto hľadá pracovníka do denného centra seniorov (organizačno -administratívny pracovník) na znížený úväzok

Mestská časť Bratislava-Nové Mesto hľadá pracovníka do denného centra seniorov (organizačno -administratívny pracovník) na znížený úväzok
13.07.2018 -

Mestská časť Bratislava-Nové Mesto, Junácka ul.1, 832 91 Bratislava hľadá záujemcu na pracovnú pozíciu  pracovník/čka do denného centra seniorov (organizačno -administratívny pracovník) znížený úväzok

Miesto výkonu práce: Denné centrum Račianska, Bratislava
Ponúkaný plat: 320€
Náplň práce: 
organizovanie spoločensko – kultúrnej, záujmovej činnosti a stravovania pre seniorov mestskej časti Bratislava-Nové Mesto
Druh pracovného pomeru:  znížený úväzok (25 hod.týždenne)

Požiadavky:

  • minimálne stredoškolské vzdelanie
  • znalosti práce s počítačom, ovládanie programov Windows, Office, internet
  • dobré organizačné skúsenosti
  • kladný vzťah k seniorom
  • komunikatívnosť, trpezlivosť
  • bezúhonnosť

Bližšie informácie: 02/49253377
Predpokladaný termín nástupu: 1. september 2018

Žiadosť na zaradenie do výberového konania, životopis s nižšie uvedeným súhlasom * zaslať do 31.07.2018 na adresu:

Miestny úrad Bratislava-Nové Mesto,
personálny úsek , Junácka ul. l, 832 91 Bratislava 3
alebo zuzana.lehocka@banm.sk

_______________________________________________________________________

*
Týmto ako dotknutá osoba udeľujem Mestskej časti Bratislava-Nové Mesto, Junácka 1, 832 91 Bratislava, IČO 00 603 317 súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov uvedených v životopise a iných prílohách súvisiacich s hľadaním práce, ktoré som poskytol/poskytla vyššie uvedenej Mestskej časti Bratislava-Nové Mesto za účelom uloženia do databázy záujemcov o prácu pre hľadanie vhodného zamestnanca. Pri spracúvaní osobných údajov v žiadnom prípade nebude dochádzať k cezhraničnému prenosu do tretích krajín. Súhlas je možné kedykoľvek odvolať, inak súhlas zanikne po uplynutí 3 rokov odo dňa jeho udelenia.

Pozvaní do výberového konania budú len uchádzači, ktorí spĺňajú uvádzané podmienky. Ostatným, ktorí nebudú kontaktovaní, ďakujeme za prejavený záujem.Vytvorené: 13.07.2018 11:03, webman
Hore
Hore
Hore