Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Mestská časť Bratislava-Nové Mesto hľadá opatrovateľa/ku pre poskytovanie terénnej opatrovateľskej služby

Mestská časť Bratislava-Nové Mesto hľadá opatrovateľa/ku pre poskytovanie terénnej opatrovateľskej služby
16.07.2021 - Mestská časť Bratislava-Nové Mesto, Junácka 1, 832 91 Bratislava hľadá záujemcov na pracovnú pozíciu
opatrovateľ/ka  pre poskytovanie terénnej opatrovateľskej služby
Miesto práce: Miestny úrad Bratislava-Nové Mesto, Junácka 1, Bratislava
Základná zložka mzdy: 757,50 €
Druh pracovného pomeru: plný úväzok
Zamestnanecké výhody, benefity:
 • 13. plat + štvrťročné odmeny podľa kolektívnej zmluvy,
 • 5 dní dovolenky navyše,
 • 5 dni sick day,
 • stravné lístky v hodnote 4€,
 • 50% úhrada z ceny ročnej električenky.
Kvalifikačné predpoklady: 
 • nižšie stredné odborné vzdelanie,
 • stredné odborné vzdelanie,
 • vyššie odborné vzdelanie,
 • úplné stredné odborné vzdelanie.
Ďalšie požiadavky:
 • skúsenosti získané v odbore vzdelávania sa so zameraním na opatrovanie poskytovanie zdravotníckej starostlivosti alebo absolvovanie akreditovaného kurzu opatrovania najmenej v rozsahu 220 hodín,
 • vodičský preukaz.
Náplň práce:
 • zabezpečuje a poskytuje opatrovateľskú službu vo zverenej domácnosti mobilným a imobilným obyvateľom:
 • vykonáva úkony sebaobsluhy,
 • úkony starostlivosti o domácnosť,
 • základné sociálne aktivity,
 • zabezpečuje dohľad pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť a pri vykonávaní základných sociálnych aktivít,
 • rozvoz stravy.
Opatrovateľka nevykonáva ošetrovateľské úkony.
Predpokladaný termín nástupu: Ihneď/dohodou

Žiadosť na zaradenie do výberového konania, životopis s nižšie uvedeným súhlasom * je potrebné zaslať do 06.08.2021 na adresu:
Miestny úrad Bratislava-Nové Mesto,
personálny úsek , Junácka ul. l,
832 91 Bratislava 3
alebo ingrid.holla@banm.sk

Bližšie informácie o pracovnej pozícii na t. č. 02/49 253 226 - Mgr. Velšmídová

*
Týmto ako dotknutá osoba udeľujem Mestskej časti Bratislava-Nové Mesto, Junácka 1, 832 91 Bratislava, IČO 00 603 317 súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov uvedených v životopise a iných prílohách súvisiacich s hľadaním práce, ktoré som poskytol/poskytla vyššie uvedenej Mestskej časti Bratislava-Nové Mesto za účelom uloženia do databázy záujemcov o prácu pre hľadanie vhodného zamestnanca. Pri spracúvaní osobných údajov v žiadnom prípade nebude dochádzať k cezhraničnému prenosu do tretích krajín. Súhlas je možné kedykoľvek odvolať, inak súhlas zanikne po uplynutí 3 rokov odo dňa jeho udelenia.
Pozvaní do výberového konania budú len uchádzači, ktorí spĺňajú uvádzané podmienky. Ostatným, ktorí nebudú kontaktovaní, ďakujeme za prejavený záujem.


Vytvorené: 16.07.2021 11:48, webman
Hore
Hore
Hore