Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto
Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto
Junácka 1, 832 90 Bratislava
02 / 49 253 111
www.banm.sk

Materské školy

 • Materská škola Cádrova 15
 • Materská škola Na Revíne 14
 • Materská škola Osadná 5
 • Materská škola Rešetkova 6
 • Materská škola Jeséniova 61
 • Materská škola Odborárska 2
 • Materská škola Letná 7
 • Materská škola Teplická 5
 • Materská škola Legerského 18
 • Materská škola Šuňavcova 13
 • Materská škola Šancova 65
 • Materská škola Pionierska 12/A
 • Materská škola Kalinčiakova 12


 • Vytvorené: 13.01.2012 12:48, Borčin Ján