Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Materská škola Teplická 5


Teplická 5
831 02 Bratislava
tel: 02/44 253 932
fax:
email: skola@zsriazanska.edu.sk, zsriazanba@gmail.com
www: www.zsriazanska.edupage.sk

Materskú školu riadi: Sabína Neumannová, zástupkyňa ZŠ Riazanská pre MŠ, 02/44 253 932
Vedúca jedálne: Alžbeta Lauková, 02/44 255 921, ajka.sjriazanska@centrum.sk

Počet tried: 4
Počet žiakov v školskom 2019/2020: 84
Oboznamovanie sa s cudzím jazykom: anglický
Cena lístka do školskej jedálne: 0,34 € (desiata), 0,80 € (obed), 0,23 € (olovrant)


Profil škôlky:

Zameraná na pohybovú výchovu, šport, environmentálnu výchovu, cudzie jazyky. Cieľom je vytvárať u detí pozitívny, tvorivý a hodnotiaci vzťah k sebe, iným, rodine, umeniu, prírode, športu, životnému prostrediu. Deti sa hravou formou oboznamujú so základmi  angličtiny, práce s počítačom. Materská škola zabezpečuje predplaveckú prípravu a kurz korčuľovania. Organizuje výlety, divadelné a hudobné predstavenia.
Plánuje sa výstavba novej materskej školy.

Domovská základná škola:
Základná škola s materskou školou Riazanská 75
Hore
Hore
Hore