Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Materská škola Šancova 65


Šancova 65
831 06 Bratislava
tel: 02/55 562 464
fax:
email: skolka@zszakasba.sk
www: www.mssancova.szm.com

Materskú školu riadi: Viola Kramárová, zástupkyňa ZŠ Za kasárňou pre MŠ, 02/55 562 464
Vedúca jedálne: Kvetoslava Sniščáková, 02/44 259 012, jedalen@zszakasba.sk, sjzakasarnou@gmail.com

Počet tried: 4
Počet žiakov v školskom 2016/2017: 94
Oboznamovanie sa s cudzím jazykom: nemecký
Cena lístka do školskej jedálne: 0,28 € (desiata), 0,68 € (obed), 0,23 € (olovrant)

Zápis do školského roka 2017/2018:
Deti sa do materskej školy prijímajú k začiatku školského roka od 10. apríla do 26. apríla alebo v priebehu školského roka, pokiaľ je voľná kapacita materskej školy.


Profil škôlky:

Ponúka projekt „Brúsime si jazýček nemčinou“, cieľom je vzbudiť hravou formou záujem dieťaťa o jazyk. V ponuke má aj korčuľovanie, plávanie,  výtvarný a tanečný krúžok, angličtinu. Zabezpečuje divadelné predstavenia, detskú olympiádu, fašiangový karneval, enviromentálnu výchovu.
Uskutočnila sa rekonštrukcia materskej školy, ktorá tak dostala nové vonkajšie omietky a zateplenie, vymenili  sa okná, parapety a vstupné dvere. Kompletne sa zateplili  tiež ploché strechy, pribudol aj nový aktívny bleskozvod.

Domovská základná škola:
Základná škola s materskou školou Za kasárňou 2

Hore
Hore
Hore