Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Materská škola Šancova 65


Šancova 65
831 06 Bratislava
tel: 02/55 562 464
fax:
email: skolka@zszakasba.sk
www: www.zakasarnou.sk

Materskú školu riadi: Viola Kramárová, zástupkyňa ZŠ Za kasárňou pre MŠ, 02/55 562 464
Vedúca jedálne: Kvetoslava Sniščáková, 02/44 259 012, jedalen@zszakasba.sk, sjzakasarnou@gmail.com

Počet tried: 4
Počet žiakov v školskom 2021/2022: 90
Oboznamovanie sa s cudzím jazykom: nemecký
Cena lístka do školskej jedálne: 0,38 € (desiata), 0,90 € (obed), 0,26 € (olovrant)


Profil škôlky:

Ponúka projekt „Brúsime si jazýček nemčinou“, cieľom je vzbudiť hravou formou záujem dieťaťa o jazyk. V ponuke má aj korčuľovanie, plávanie,  výtvarný a tanečný krúžok, angličtinu. Zabezpečuje divadelné predstavenia, detskú olympiádu, fašiangový karneval, enviromentálnu výchovu.
Uskutočnila sa rekonštrukcia elektrických rozvodov a sociálnych zariadení. Materská škola je zapojená do projektu BIG SK - AT - cezhraničná spolupráca s Rakúskom.

Domovská základná škola:
Základná škola s materskou školou Za kasárňou 2
 
Hore
Hore
Hore