Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto
Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto
Junácka 1, 832 90 Bratislava
02 / 49 253 111
banm@banm.sk www.banm.sk

Materská škola Pionierska 12/A


Pionierska 12/A
Bratislava
831 02
tel: 0903 505 088
fax: -
email: pionierska@sibirska.sk
www: www.sibirska.sk/ms-pionierska/

Materskú školu riadi: Mgr. Anna Mračková, zástupkyňa ZŠ s MŠ Sibírska, 0903 505 088, pionierska@sibirska.sk

Počet tried: 4
Počet žiakov v školskom 2016/2017: 85
Oboznamovanie sa s cudzím jazykom: anglický
Cena lístka do školskej jedálne: 1,27 €

Zápis do školského roka 2017/2018:
Deti sa do materskej školy prijímajú k začiatku školského roka od 10. apríla do 26. apríla alebo v priebehu školského roka, pokiaľ je voľná kapacita materskej školy.


Profil škôlky:

Materská škola je zameraná na formovanie povedomia o zdravom životnom štýle, organizujeme kurzy korčuľovania, plávania, futbalový krúžok, pohybovú aktivitu a prvkami rokenrolu. Rozvíjame predčitateľskú a literárnu gramotnosť, pravidelne navštevujeme mestskú knižnicu.  Enviromentálu výchovu uskutočňujeme zážitkovým učením – kontakt so živými zvieratkami, jazda na poníkoch, ekovýchovné programy, návšteva farmy. K štandardným činnostiam patrí práca s interaktívnou tabuľou, exkurzie v požiarnej stanici, u polície. Pravidelne prebieha oboznamovanie s anglickým a nemeckým jazykom v spolupráci s agentúrou. Zriadili sme keramický ateliér a otvorili keramicko – výtvarný krúžok.
Materskú školu  sme po počiatočnej rekonštrukcii (interiér, nové okná, kuchyňa, vykurovanie, nový nábytok atď. ) otvorili na jeseň 2012. V roku 2014 sa rozrástla o ďalšie dve nové triedy, čo umožnila rekonštrukcia druhého podlažia, strechy a terás. Vďaka finančnej účasti rodičov bolo zmodernizované detské ihrisko. Podarila sa zriadiť a dať do prevádzky triedu na krúžkovú činnosť, v ktorej prebieha oboznamovanie s anglickým a nemeckým jazykom.


Domovská základná škola:
Základná škola s materskou školou Sibírska 39