Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Materská škola Pionierska 12/A


Pionierska 12/A
Bratislava
831 02
tel: 0903 505 088
fax: -
email: pionierska@sibirska.sk
www: www.sibirska.sk/ms-pionierska/

Materskú školu riadi: Mgr. Anna Mračková, zástupkyňa ZŠ s MŠ Sibírska pre MŠ, 0911 085 050, pionierska@sibirska.sk
Vedúci jedálne: Dušan Filipovič 02/44 251 091

Počet tried: 4
Počet žiakov v školskom 2021/2022: 84
Oboznamovanie sa s cudzím jazykom: anglický, nemecký
Cena lístka do školskej jedálne: 0,38 € (desiata) 0,90 € (obed)  0,26 (olovrant)


Profil škôlky:

Materská škola je zameraná na formovanie povedomia o zdravom životnom štýle, organizujeme kurzy korčuľovania, lyžovania, plávania, celoročne pohybovú aktivitu s prvkami rokenrolu v ŠH Mladosť. V rámci výchovno-vzdelávacej činnosti máme za ďalšie ciele určenú predčitateľskú a literárnu gramotnosť, úzko spolupracujeme s miestnou knižnicou. Enviromentálu výchovu uskutočňujeme zážitkovým učením – kontakt so živými zvieratkami, ekovýchovné programy, návšteva farmy. Organizujeme exkurzie v požiarnej stanici, u polície, jazda historickou električkou po Bratislave, bábkové divadlá. Pravidelne prebieha oboznamovanie s anglickým a nemeckým jazykom v spolupráci s agentúrou. Zriadili sme keramický ateliér a otvorili keramický krúžok v spolupráci so ZUŠ.

Materská škola je zapojená do projektu BIG SK - AT - cezhraničná spolupráca s Rakúskom.

Domovská základná škola:
Základná škola s materskou školou Sibírska 39

Hore
Hore
Hore