Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Materská škola Pionierska 12/A


Pionierska 12/A
Bratislava
831 02
tel: 0903 505 088
fax: -
email: pionierska@sibirska.sk
www: www.sibirska.sk/ms-pionierska/

Materskú školu riadi: Mgr. Anna Mračková, zástupkyňa ZŠ s MŠ Sibírska, 0903 505 088, pionierska@sibirska.sk

Počet tried: 4
Počet žiakov v školskom 2017/2018: 86
Oboznamovanie sa s cudzím jazykom: anglický
Cena lístka do školskej jedálne: 1,27 €

Profil škôlky:

Materská škola je zameraná na formovanie povedomia o zdravom životnom štýle, organizujeme kurzy korčuľovania, plávania, futbalový krúžok, pohybovú aktivitu a prvkami rokenrolu. Rozvíjame predčitateľskú a literárnu gramotnosť, pravidelne navštevujeme mestskú knižnicu.  Enviromentálu výchovu uskutočňujeme zážitkovým učením – kontakt so živými zvieratkami, jazda na poníkoch, ekovýchovné programy, návšteva farmy. K štandardným činnostiam patrí práca s interaktívnou tabuľou, exkurzie v požiarnej stanici, u polície. Pravidelne prebieha oboznamovanie s anglickým a nemeckým jazykom v spolupráci s agentúrou. Zriadili sme keramický ateliér a otvorili keramicko – výtvarný krúžok.
Podarila sa zriadiť a dať do prevádzky triedu na krúžkovú činnosť, v ktorej prebieha oboznamovanie s anglickým jazykom. Materská škola je zapojená do projektu BIG SK - AT - cezhraničná spolupráca s Rakúskom.


Domovská základná škola:
Základná škola s materskou školou Sibírska 39

 

Hore
Hore
Hore