Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Materská škola Osadná 5


Osadná 5
831 03 Bratislava
tel: 02/44 372 501
fax:
email: osadna@zsceska.sk
www: www.zsceska.sk/MSOsadna/index.htm

Materskú školu riadi: Anetta Miertušová, zástupkyňa riaditeľa ZŠ Česká pre MŠ, 02/44 372 501
Vedúca jedálne: Dagmar Czafiková, 02/44 373 941, jedalen@zsceska.sk

Počet tried: 2
Počet žiakov v školskom 2021/2022: 37
Oboznamovanie sa s cudzím jazykom: anglický
Cena lístka do školskej jedálne: 0,38 € (desiata), 0,90 € (obed), 0,26 € (olovrant)


Profil škôlky:

Podporuje starostlivosť o zdravie, telesný a duševný rozvoj, zdravú výživu, zlepšovanie životného prostredia. Výučba angličtiny od 4 rokov. Ponúka kurzy (korčuľovania, plávania, gymnastiky), krúžky (výtvarný, tanečný, práca s PC a IT) školu v prírode, divadlo, koncerty, oslavy sviatkov podľa ročných období, výlety do prírody, športové súťaže, brigády s rodičmi atď.
Plánuje sa regulácia kúrenia a výmena sanity. 

Domovská základná škola:
Základná škola s materskou školou Česká 10
Hore
Hore
Hore