Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Materská škola Letná 7


Letná 7
831 02 Bratislava
tel: 02/44 253 088
fax:
email: msletna@zsriazanska.sk
www: www.zsriazanska.edupage.sk

Materskú školu riadi: Mgr. Veronika Macháčová, zástupkyňa ZŠ Riazanská pre MŠ, 02/44 253 088
Vedúca jedálne: Alžbeta Lauková, 02/44 255 921, ajka.sjriazanska@centrum.sk

Počet tried: 6
Počet žiakov v školskom 2021/2022: 118
Oboznamovanie sa s cudzím jazykom: anglický
Cena lístka do školskej jedálne: desiata: 0,38 €, obed: 0,90 €, olovrant: 0,26 €


Profil škôlky:

Zameraná na pohybovo-športovú výchovu, environmentálnu výchovu, anglický jazyk. Pedagogický proces a nadštandardné aktivity sa realizujú v súlade so Školským vzdelávacím programom "Usilovné včeličky". K rozvoju IKT zručnosti využívajú deti interaktívnu tabuľu, prácu s PC programom KidSmart. V spolupráci s rodičmi realizujeme nadštandardné aktivity: kurz korčuľovania, predplaveckú prípravu, turisticko-prírodovedné vychádzky, divadelné predstavenia, výlety, školu v prírode. Materská škola ponúka krúžkové činnosti: tenis, futbal a tanečno-pohybovú prípravu. Dôraz kladieme na spoluprácu s kmeňovou ZŠ Riazanská.
Materská škola je zapojená do projektu BIG SK - AT - cezhraničná spolupráca s Rakúskom a do projektu "Dajme spolu gól"  v spolupráci so Slovenským futbalovým zväzom - FK Slovan.

Domovská základná škola:
Základná škola s materskou školou Riazanská 75
Hore
Hore
Hore