Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Materská škola Jeséniova 61


Jeséniova 61
831 01 Bratislava
tel: 02/54 771 635, -352, 0904 830 903
fax:
email: skolka.koliba@gmail.com
www: www.mskoliba.com

Materskú školu riadi: Mgr. Pavlína Bojnanská, zástupkyňa riaditeľa ZŠ Jeséniova pre MŠ, 02/54 771 352, 0904 830 903           
Vedúca jedálne: Martina Salamonová, 02/54 771 252, salamonovam@mail.com

Počet tried: 5
Počet žiakov v školskom 2016/2017: 138
Oboznamovanie sa s cudzím jazykom: anglický
Cena lístka do školskej jedálne: 0,26 € (desiata), 0,64 € (obed), 0,22 € (olovrant)

Zápis do školského roka 2017/2018:
Deti sa do materskej školy prijímajú k začiatku školského roka od 10. apríla do 26. apríla alebo v priebehu školského roka, pokiaľ je voľná kapacita materskej školy.


Profil škôlky:

Spolu so základnou školou tvoria „Školu štyroch ročných období a rodinnej pohody.“ Materská škola je zameraná na čitateľskú a literárnu gramotnosť a rozvoj pohybových schopností a zručností. Deti trávia veľa času vonku pri hrách v školskej záhrade. V prípade priaznivých podmienok chodia deti na vychádzku aj do blízkeho lesoparku  Spolupráca s rodičmi je upevňovaná spoločnými akciami s rodičmi: Slávnosť svetlonosov, Vianoce v záhrade, Vítanie jari spojené s vynášaním a pálením Moreny, Stavanie Mája,  Juniáles. Deti sa podľa záujmu zúčastňujú kurzu korčuľovania, lyžovania, plávania, školy v prírode a i. Pravidelne navštevujú knižnicu, pripravujú divadelné predstavenia, tancujú v krúžku folklórneho a moderného tanca a hravou formou sa oboznamujú s anglickým jazykom.
Materská škola prešla v roku 2014  rozsiahlou rekonštrukciou, pribudla nadstavba, vďaka ktorej sa rozšírila  o nové dve triedy. Dostala novú strechu, nové sociálne zariadenia a bola zateplená. Došlo aj k prepojeniu oboch budov materskej školy. 

Domovská základná škola:
Základná škola s materskou školou Jeséniova 54

Hore
Hore
Hore