Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Materská škola Jeséniova 61


Jeséniova 61
831 01 Bratislava
tel: 02/54 771 635, 0904 830 903
fax:
email: skolka.koliba@gmail.com
www: www.mskoliba.com

Materskú školu riadi: Mgr. Pavlína Bojnanská, zástupkyňa riaditeľa ZŠ Jeséniova pre MŠ, 02/54 771 352, 0904 830 903           
Vedúca jedálne: Anna Schneiderová, 02/54 771 252

Počet tried: 6
Počet žiakov v školskom 2021/2022: 128
Oboznamovanie sa s cudzím jazykom: anglický
Cena lístka do školskej jedálne: 0,38 € (desiata), 0,90 € (obed), 0,26 € (olovrant)


Profil škôlky:

Spolu so základnou školou tvoria „Školu štyroch ročných období a rodinnej pohody.“ Materská škola je zameraná na čitateľskú, literárnu gramotnosť, rozvoj pohybových schopností a zručností. Deti trávia veľa času vonku pri hrách v školskej záhrade. V prípade priaznivých podmienok chodia deti na vychádzku do blízkeho okolia.  Spolupráca s rodičmi je upevňovaná spoločnými akciami s rodičmi: Slávnosť svetlonosov, Vianoce v záhrade, Vítanie jari spojené s vynášaním a pálením Moreny, Stavanie Mája,  Juniáles. Deti sa podľa záujmu zúčastňujú platených kurzov: korčuľovania, plávania, školy v prírode a i. Pravidelne navštevujú knižnicu, pripravujú divadelné predstavenia, tancujú v krúžku folklórneho a moderného tanca a hravou formou sa oboznamujú s anglickým jazykom.
Materská škola je zapojená do projektu BIG SK - AT - cezhraničná spolupráca s Rakúskom.

Domovská základná škola:
Základná škola s materskou školou Jeséniova 54
 
Hore
Hore
Hore