Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Materská škola Cádrova 15


Cádrova 15
831 01 Bratislava
tel: 02/20 275 596
fax:
email: mscadrova@zscadrova.sk
www: www.zscaba.edu.sk

Materskú školu riadi: Katarína Gáforová, zástupkyňa riaditeľa ZŠ Cádrová pre MŠ, 02/ 54 772 548 ( s vyuč. jazykom slovenským)
Vedúca jedálne: Silvia Tomanovičová, 02/20 275 594, jedalen@zscadrova.sk

Počet tried: 3 
Počet žiakov v školskom 2020/2021: 65
Oboznamovanie sa s cudzím jazykom: anglický
Cena lístka do školskej jedálne: 0,38 € (desiata), 0,90 € (obed), 0,26 € (olovrant)


Profil škôlky:

Materská škola zameraná na environmentálnu výchovu, športové aktivity a anglický jazyk. Pracuje podľa školského vzdelávacieho programu „Poď sa so mnou hrať“. Ako nadštandardné aktivity ponúka aj prácu s interaktívnou tabuľou, predplaveckú prípravu, korčuľovanie, školu v prírode, krúžok šikovných rúk, tanečný krúžok, tenis, športové hry a výlety.
Materská škola sa nachádza v areáli Základnej školy na Cádrovej ulici, ktorý prechádza postupnou modernizáciou. MŠ  využíva  aj zrekonštruovanú školskú telocvičňu. Je zapojená do projektu BIG SK - AT - cezhraničná spolupráca s Rakúskom.

Domovská základná škola:
Základná škola s materskou školou Cádrova 23
Hore
Hore
Hore