Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto
Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto
Junácka 1, 832 90 Bratislava
02 / 49 253 111
banm@banm.sk www.banm.sk

Materiály rokovania MZ 20.4.2010

 

I01.doc
informácia č. 1
I01P1.doc
informácia č. 1 - príloha č. 1
I01P2.doc
informácia č. 1 - príloha č. 2
I02.doc
informácia č. 2
I03.doc
informácia č. 3
I04.doc
informácia č. 4
I04P1.xls
informácia č. 4 - príloha č. 1
I04P2.xls
informácia č. 4 - príloha č. 2
I04P3.xls
informácia č. 4 - príloha č. 3
I05.doc
informácia č. 5
I05P1.xls
informácia č. 6 - príloha č. 1
I06.doc
informácia č. 6
I07.doc
informácia č. 7
MAT04.doc
material k bodu č. 4
MAT05.rtf
material k bodu č. 5
MAT06.doc
material k bodu č. 6
MAT07.doc
material k bodu č. 7
MAT08.doc
material k bodu č. 8
MAT09.pdf
material k bodu č. 9
MAT10.doc
material k bodu č. 10
MAT11.doc
material k bodu č. 11
MAT11P1.xls
material k bodu č. 11 - príloha č. 1
MAT12.pdf
material k bodu č. 12
MAT13.doc
material k bodu č. 13
MAT13P1.xls
material k bodu č. 13
MAT14.doc
material k bodu č. 14
MAT15.doc
material k bodu č. 15
MAT16.doc
material k bodu č. 16
MAT17.doc
material k bodu č. 17


Vytvorené: 14.04.2010 16:03,