Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto
Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto
Junácka 1, 832 90 Bratislava
02 / 49 253 111
www.banm.sk

Materiály rokovania MZ 2008

Materiály k rokovaniu MZ 16.12.2008
Materiály k rokovaniu MMZ 06.11.2008
Materiály k rokovaniu MZ 21.10.2008
Materiály k rokovaniu MMZ 05.08.2008
Materiály k rokovaniu MZ 10.06.2008
Materiály k rokovaniu MZ 16.04.2008
Materiály k rokovaniu MZ 19.02.2008


Vytvorené: 28.03.2010 14:22,