Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto
Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto
Junácka 1, 832 90 Bratislava
02 / 49 253 111
banm@banm.sk www.banm.sk

Materiály rokovania MZ 16. 6. 2011


 Vytvorené: 26.04.2012 10:25, webman