Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto
Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto
Junácka 1, 832 90 Bratislava
02 / 49 253 111
banm@banm.sk www.banm.sk

Materiály k rokovaniu MZ 22.04.2009

I01.doc
informácia č. 1
I01P1.xls
informácia č. 1 - príloha 1
I01P2.xls
informácia č. 1 - príloha 2
I01P3.xls
informácia č. 1 - príloha 3
MAT04.doc
material k bodu č. 4
MAT05.doc
material k bodu č. 5
MAT05P1.doc
material k bodu č. 5 - príloha 1
MAT06.doc
material k bodu č. 6
MAT07.doc
material k bodu č. 7
ZU2008.pdf
material k bodu č. 8
MAT08SMK.doc
material k bodu č. 8 - príloha SMK
MAT09.doc
material k bodu č. 9
MAT10.doc
material k bodu č. 10
MAT11.doc
material k bodu č. 11
MAT11P1.PDF
material k bodu č. 11 - príloha 1
MAT12.doc
material k bodu č. 12
MAT13.doc
material k bodu č. 13
MAT13P1.xls
material k bodu č. 13 - príloha 1
MAT14.doc
material k bodu č. 14
MAT15.doc
material k bodu č. 15
MAT16.doc
material k bodu č. 16
MAT17.doc
material k bodu č. 17
MAT18.doc
material k bodu č. 18
MAT19.doc
material k bodu č. 19


Vytvorené: 28.03.2010 14:01,