Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto
Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto
Junácka 1, 832 90 Bratislava
02 / 49 253 111
banm@banm.sk www.banm.sk

Materiály k rokovaniu MZ 20.10.2009

I01.doc
informácia č. 1
I01P1.xls
informácia č. 1 - príloha č. 1
I01P2.xls
informácia č. 1 - príloha č. 2
I02.doc
informácia č. 2
I02P1.xls
informácia č. 2 - príloha č. 1
I03.doc
informácia č. 3
I03P1.xls
informácia č. 3 - príloha č. 1
I03P2.xls
informácia č. 3 - príloha č. 2
I03P3.xls
informácia č. 3 - príloha č. 3
I04.doc
informácia č. 4
I05.doc
informácia č. 5
I06.doc
informácia č. 6
MAT04.doc
material k bodu č. 4
MAT04P1.doc
material k bodu č. 4 - príloha č. 1
MAT05.doc
material k bodu č. 5
MAT06.doc
material k bodu č. 6
MAT07.doc
material k bodu č. 7
MAT08.doc
material k bodu č. 8
MAT09.doc
material k bodu č. 9
MAT09P1.xls
material k bodu č. 9 - príloha č. 1
MAT09P2.xls
material k bodu č. 9 - príloha č. 2
MAT09P3.xls
material k bodu č. 9 - príloha č. 3
MAT09P4.xls
material k bodu č. 9 - príloha č. 4
MAT10.doc
material k bodu č. 10
MAT11.doc
material k bodu č. 11
MAT12.doc
material k bodu č. 12
MAT13.doc
material k bodu č. 13
MAT14.doc
material k bodu č. 14
MAT14P1.pdf
material k bodu č. 14 - príloha č. 1
MAT15.doc
material k bodu č. 15
MAT15P1.xls
material k bodu č. 15 - príloha č. 1
MAT15P2.xls
material k bodu č. 15 - príloha č. 2
MAT15P3.xls
material k bodu č. 15 - príloha č. 3
MAT15P4.xls
material k bodu č. 15 - príloha č. 4
MAT15P5.xls
material k bodu č. 15 - príloha č. 5
MAT15P6.xls
material k bodu č. 15 - príloha č. 6
MAT15P7.xls
material k bodu č. 15 - príloha č. 7
MAT15P8.xls
material k bodu č. 15 - príloha č. 8
MAT15P9.xls
material k bodu č. 15 - príloha č. 9
MAT16.doc
material k bodu č. 16
MAT16P1.doc
material k bodu č. 16 - príloha č. 1
MAT17.doc
material k bodu č. 17
MAT18.doc
material k bodu č. 18
MAT19.doc
material k bodu č. 19
MAT20.doc
material k bodu č. 20
MAT21.doc
material k bodu č. 21
MAT22.doc
material k bodu č. 22


Vytvorené: 28.03.2010 13:59,